Doktorat jest pierwszym stopniem naukowym i powinien być traktowany w kategorii „otwarcia drzwi” do świata zawodowej nauki. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duża odpowiedzialność spoczywa na nas, aby przygotowana wzorcowa praca doktorska spełniała pokładane w niej nadzieje doktorantów, jak również by miała ona walor rzetelnego tekstu naukowego. Pisanie prac doktorskich wymaga solidności w doborze materiałów, jak również wykazania się odpowiednio wysoką jakością warsztatu naukowo-badawczego, co gwarantuje nasza firma poprzez korzystanie wyłącznie z profesjonalnych autorów akademickich. Wzorcowe pisanie pracy doktorskiej jest najlepszym udowodnieniem naszych bardzo wysokich kwalifikacji naukowych, dzięki czemu świadczona przez nas pomoc w pisaniu pracy doktorskiej jest prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

Każda dysertacja tworzona jest od podstaw, przy pełnym dostosowaniu do (nawet najbardziej złożonych i specyficznych) wymogów promotorów oraz Rad Wydziałów. Zależy nam na tym, aby doktorat będący początkiem „przygody z nauką” był dla naszych Zleceniodawców asumptem do dalszych rozważań oraz wzmożenia ich rozwoju badawczego. Wzorcowe pisanie pracy doktorskiej wymaga szczegółowego dopasowania się do wymogów Zleceniodawców, aby świadczona przez nas pomoc w pisaniu pracy doktorskiej była możliwie najtrafniejsza. Pisanie pracy doktorskiej to kilkuetapowy proces, w którym tworzone są wzorcowe wersje wszystkich elementów (np. konspektu, publikacji naukowych, tekstu dysertacji, etc.) wymaganych przez Zleceniodawcę. To jest możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu profesjonalnych autorów akademickich, dzięki którym wzorcowa pomoc w pisaniu pracy doktorskiej gwarantuje uzyskanie możliwie najwyższej jakości wykonawczej. Nasza pomoc w pisaniu pracy doktorskiej jest wykonywana zarówno w języku polskim jak również w językach obcych, dzięki czemu wzorcowe pisanie pracy doktorskiej może być z powodzeniem dopasowane również do wymogów zagranicznych ośrodków naukowych.

Dlaczego warto jest skorzystać z pomocy naszej firmy przy konstruowaniu wzorcowego przewodu doktorskiego? Oto kilka powodów:

 

 • Cechuje nas ciekawość świata, pasja do nauki, które całościowo łączymy ze stale powiększającym się własnym dorobkiem naukowym. W ten sposób, naszą pomoc świadczoną dla doktorantów postrzegamy w kategoriach rozwijania dydaktycznego charakteru dyscyplin naukowych, które reprezentujemy.
 • Przewód doktorski rozumiemy w sposób całościowy; wzmacniamy potencjał naukowo-badawczy doktorantów poprzez tworzenie specjalistycznych publikacji naukowych. Każdy artykuł naukowy oraz każda publikacja naukowa powstają w odniesieniu do warunków konkretnego zamówienia.
 • Piszemy monografie. Jeśli istnieje konieczność przygotowania rozbudowanej, wieloaspektowej i pogłębionej analizy konkretnego zagadnienia, jesteśmy w stanie przygotować teksty tego rodzaju. Monografia ma zawsze charakter typowo naukowy, podobnie jak każda dysertacja powstająca w tej firmie. Zajmujemy się wyłącznie tworzeniem tekstów o charakterze specjalistycznym.
 • Jesteśmy uczciwi i rzetelni, pisanie prac traktujemy w sposób poważny. Każdy tekst przygotowywany w naszej firmie (praca doktorska, publikacja naukowa, habilitacja, artykuł naukowy, monografia, dysertacja) są tworzone od podstaw: nie plagiatujemy, ani nie powielamy prac. Efekty naszych działań można weryfikować dowolnymi systemami antyplagiatowymi.
 • Od ponad 10 lat zajmujemy się tworzeniem wysokospecjalistycznych prac naukowych. Jest to już taki okres, który daje nam możliwość rzetelnego oceniania naszych kwalifikacji oraz praktycznego wykorzystania ich.
 • Pomoc przy tworzeniu dysertacji doktorskich jest sposobem przekazywania naszej misji dydaktycznej: każda praca doktorska stanowi wyraz naszego wysokiego poziomu naukowego oraz umiejętności dzielenia się posiadaną wiedzą poprzez stosowanie jej w praktyce.
 • Tworzymy publikacje naukowe oraz artykuły: każdy przewód doktorski wymaga określonej ilości punktowanych publikacji, z kolei one powstają zgodnie z wymogami naszych Zleceniodawców. Artykuł naukowy oraz publikacja naukowa mogą być pisane zarówno w języku polskim, jak również językach obcych.
 • Harmonijnie wspomagamy cały przewód doktorski – jego zwieńczeniem jest przygotowana rozprawa doktorska, jednakże końcowa dysertacja jest wsparta m. in. publikacjami naukowymi. Każda publikacja naukowa (podobnie, jak praca doktorska) ma charakter autorski; przestrzegamy najwyższych standardów jakości merytorycznej oraz formalnej.
 • Jesteśmy elastyczni – dostosowujemy się do wymogów Rad Wydziałów oraz promotorów. Przewód doktorski jest postrzegany jako wyraz naukowych zdolności doktorantów, zaś naszym zadaniem jest zwiększenie ich potencjału.
 • Świadczymy wsparcie w prowadzeniu badań, obsługi wniosków grantowych, wzmacniania pozycji indeksacji publikacyjnej.
 • Zapewniamy całkowitą dyskrecję dla naszych Zleceniodawców.

Powyżej zaprezentowano niektóre z powodów, dla których powinni Państwo skorzystać z naszej pomocy przy budowaniu swej naukowej pozycji. Świadczymy wieloaspektowe wsparcie przy tworzeniu specjalistycznych prac naukowych, jak również możemy przygotowywać jedynie niektóre elementy charakterystyczne dla przewodu doktorskiego (np. publikacje naukowe, konspekty, teksty monografii i dysertacji doktorskich, etc.). Zakres naszej pomocy jest uzależniony od wymogów naszych Zleceniodawców. Zapewniamy pełną dyskrecjonalność.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!