Jesteśmy profesjonalną firmą tworzącą wzorcowe prace naukowe o charakterze wysokospecjalistycznym. Mamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowywaniu tekstów naukowych zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych. Specjalizujemy się w tworzeniu prac doktorskich oraz habilitacyjnych, przy czym każdy doktorat, każda habilitacja, czy też dysertacja naukowa są tworzone od podstaw – zgodnie z konkretnymi wytycznymi Rad Wydziałów oraz naszych Klientów. Nie powielamy prac.

Co nas wyróżnia? Oto 12 powodów, dla których warto jest wybrać naszą firmę i skorzystać z naszej pomocy:

 

 • Posiadamy stabilny, duży, specjalistyczny zespół autorski. Od ponad 10 lat zajmujemy się przygotowywaniem wzorców specjalistycznych prac naukowych.
 • Nie powielamy tekstów, ani też nie plagiatujemy. Ciągle chce nam się poszerzać posiadaną wiedzę, traktując pisanie prac w kategoriach naszego rozwoju naukowego oraz zawodowego.
 • Wszyscy z naszych autorów odznaczają się rzetelnością oraz udokumentowanym dorobkiem naukowym. Nie zatrudniamy studentów, laików, ani osób nieprzygotowanych merytorycznie.
 • Specjalizujemy się w pracach doktorskich oraz dysertacjach habilitacyjnych, jak również wysokospecjalistycznych monografiach i publikacjach naukowych.
 • Piszemy prace od podstaw, nie wykorzystujemy tekstów przygotowywanych wcześniej.
 • Przygotowujemy zarówno prace naukowe (np. doktorat, habilitacja), jak również inne teksty o charakterze specjalistycznym (np. monografia, dysertacja, publikacja naukowa, etc.).
 • Piszemy także w językach obcych, zaś pisanie prac traktujemy w sposób poważny i uczciwy.
 • Tworzymy teksty teoretyczne, empiryczne, jak również teoretyczno-praktyczne. Zakres naszej pomocy wynika z konkretnych wymogów naszych Zleceniodawców.
 • Przygotowujemy artykuły oraz publikacje naukowe, przy czym każda publikacja naukowa oraz artykuł naukowy są tworzone bezpośrednio zgodnie z międzynarodowymi wymogami (np. w odniesieniu do Impact Factor)
 • Jesteśmy w stanie przygotować tekst z większości dyscyplin nauki – bez względu na to, czy mowa jest o naukach humanistycznych, prawnych, czy też dyskursywnych (np. nauki medyczne)
 • Każde zlecenie traktujemy w sposób rzetelny, bez względu na jego rodzaj: czy jest to typowa praca naukowa (praca doktorska, habilitacja), czy też dysertacja innego rodzaju, lub też publikacja naukowa, artykuł naukowy, monografia, etc. Wszystkie realizujemy z należytą starannością oraz troską o najwyższy poziom merytoryczny.
 • Działamy z wykorzystaniem skutecznych procedur dyskrecjonalnych, chroniących prywatność naszych Zleceniodawców

 

Poniżej prezentujemy wykaz dziedzin, z których tworzony wzorcowe prace naukowe. Istotnym jest wskazanie, że większość tekstów ma charakter teoretyczno-praktyczny, dlatego przygotowujemy oraz analizujemy badania niezbędne do wykorzystania oraz przedyskutowania w toku pracy.

 

 • Bankowość – zakres uzależniony od wytycznych
 • Bibliotekoznawstwo – pełny zakres specjalizacji
 • Chemia – zakres uzależniony od wytycznych
 • Ekonomia – także prace badawcze
 • Ekologia – pełny zakres specjalizacji
 • Etnologia – pełny zakres specjalizacji
 • Europeistyka – pełny zakres specjalizacji
 • Finanse – zakres uzależniony od wytycznych
 • Filozofia – pełny zakres specjalizacji
 • Historia – pełny zakres specjalizacji
 • Hotelarstwo – pełny zakres specjalizacji
 • Informatyka – zakres uzależniony od wytycznych
 • Inżynieria (różne dziedziny) – zakres zależny od wytycznych
 • Kulturoznawstwo – pełny zakres specjalizacji
 • Logika – pełny zakres specjalizacji
 • Logistyka – zakres zależny od wytycznych
 • Geografia – pełny zakres specjalizacji
 • Geologia – zakres uzależniony od wytycznych
 • Handel zagraniczny – pełny zakres specjalizacji
 • Językoznawstwo – zakres uzależniony od wytycznych
 • Marketing – pełny zakres specjalizacji
 • Medycyna – pełny zakres specjalizacji, także prace badawcze!
 • Nauki Społeczne (różne dziedziny) – pełny zakres specjalizacji
 • Ochrona środowiska – zakres uzależniony od wytycznych
 • Pedagogika – pełny zakres specjalizacji
 • Politologia – pełny zakres specjalizacji
 • Prawo – pełny zakres specjalizacji!
 • Psychologia – pełny zakres specjalizacji
 • Reklama, PR- zakres uzależniony od wytycznych
 • Religioznawstwo – pełny zakres specjalizacji, także ujęcia historyczne
 • Resocjalizacja – pełny zakres specjalizacji
 • Socjologa – pełny zakres specjalizacji
 • Statystyka – zakres uzależniony od wytycznych
 • Stosunki Międzynarodowe – pełny zakres specjalizacji
 • Technologia żywienia – pełny zakres specjalizacji
 • Teologia – pełny zakres specjalizacji (nie tylko rzymskokatolicka)
 • Turystyka – pełny zakres specjalizacji
 • Unia Europejska – pełny zakres specjalizacji
 • Inne – zgodnie z zapotrzebowaniami

Powyżej zaprezentowano schematyczne ujęcie dziedzin nauki, z których świadczymy specjalistyczną pomoc przy tworzeniu wzorcowych tekstów. Każdy doktorat, artykuł naukowy, publikacja oraz każda habilitacja czy też specjalistyczna monografia lub dysertacja tworzone są z zachowaniem wszelkich zasad przygotowywania tekstów naukowych – zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych. Dostosowujemy się do polskich oraz zagranicznych wymogów promotorskich oraz publikacyjnych. Zapewniamy pełną dyskrecję dla naszych Zleceniodawców.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!